top of page
PHOTO-2024-04-09-19-18-13.jpeg

Het Bestuur

 

De raad van beheer (het bestuur), ook genaamd de EED bestaat uit zeven (7) personen.

 

Zij verdelen onder elkaar de volgende functies, in de volgende rangorde:

 

  1. Beschermheer (Henry III Graaf t’Kint de Roodenbeke)

  2. Hoofdman (Danny De Vetter)

  3. Deken (Johan Van Hee)

  4. Baljuw (Johan Ghysel)

  5. Hofmeester (Guy De Muynck)

  6. Griffier (Johan Desmet)

  7. Tresorier (Marc Van Cauwenberghe

   

  • Ere-Baljuw (Marc De Weirt)

 

De belangen van de vereniging staan onder de hoede van de Beschermheer.

 

De Hoofdman is het hoofd van de Gilde.

Hij zit de schietingen, de vergaderingen van de Eed en de algemene vergadering voor. Hij treedt op als woordvoerder tegenover derden.

 

De Deken staat de Hoofdman bij met raad en daad en vervangt hem in geval van afwezigheid of indien hij om één of andere reden belet is.

Enkel een lid dat gedurende lange tijd actief en verdienstelijk lid van de Gilde is geweest kan Deken benoemd worden

 

De Baljuw heeft de zorg over orde, tucht en wellevendheid in de Gilde, en houdt toezicht op de toepassing van de statuten en diverse reglementen van de Gilde. De Baljuw vervangt de Hoofdman of de Deken bij afwezigheid van beiden.  Hij staat in voor de begeleiding van de nieuwe leden.

 

De Hofmeester staat in voor de organisatie van officiële aangelegenheden, de ontvangst van gasten, en de algemene protocolaire leiding. 

 

De Griffier houdt het secretariaat van de Gilde. Hij stelt alle documenten op die de Gilde aanbelangen, zoals verslagen van de vergaderingen, ledenlijsten, puntenlijsten, briefwisseling en dergelijke meer. 

 

De Tresorier staat in voor en houdt toezicht op de geldelijke aangelegenheden. Hij stelt de rekeningen en begroting op en is verantwoordelijk voor de betalingen en ontvangsten van de Gilde.  Hij is de zorgzame bewaarder van alle Gildeschatten, waarvan hij tevens de inventaris bijhoudt.  Hij staat in voor het onderhoud en behoud van de Gildeschat.

 

 

bottom of page