top of page

Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde St. Sebastiaan -

 

"de Eendracht van Ooidonk"

 

Beste bezoeker,

 

Wij, de leden en het Bestuur van de Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde van Sint Sebastiaan “de Eendracht van Ooidonk”, heten U van harte welkom op onze nieuwe website.

 

Door de eeuwen heen was een schuttersgilde  in  een stad of gemeente zeer belangrijk omwille van zijn politieke en sociale belevenis. Waar de gilden vroeger optraden om hun gewest te verdedigen, is de rol van de Gilde meer een ontspannings-samenkomst geworden. Echter worden in bepaalde gilden de tradities en gewoonten beleefd zoals vroeger. Ook bij ons streven we naar respect in broederschap en gilde erkenning van de belangrijke waarden van de oude gilden.

 

Dit beleven en herbeleven willen we nastreven met onze Gilde. Ons bestaan sedert 1865 - en met de uitgave van een boek bevestigd - toont aan dat het gildeleven nog steeds kan bloeien in deze snelgroeiende en veranderende wereld.

 

Als nieuw lid kan je geintroduceerd worden door twee peters die zich over u ontfermen en de geplogenheden van onze gilde uitleggen. Daarna volgt een inloop periode.  Indien die positief verloopt zal u officieel voorgesteld worden bij uw Gildebroeders en dit met een kleine plechtigheid.

 

Op vandaag hebben wij 60-tal leden die per twee à drie weken samenkomen.  Tijdens het jaar schieten we voor verschillende prijzen die telken jare  op ons nieuwjaarsbuffet overhandigd worden aan de winnende leden. De “Koningschieting” is uiteraard de meest begeerde dag van de Gilde.

 

Ons ontstaan is nauw verbonden met het ”Kasteel Ooidonk” waar de Graaf reeds van bij de start onze “Beschermheer” is.

 

Onze leuze is “beleven en herbeleven” onder de Gildebroeders !

 

Lang leve de Gilde

 

Het Bestuur

“ Beleven en herbeleven onder de gildebroeders !

Lang leve de Gilde!”

bottom of page